Karmienie piersią w nocy – czy to dobry pomysł?

Karmienie piersią w nocy – czy to dobry pomysł?

Zacząć trzeba od tego, że nocne karmienie piersią będzie miało miejsce niezależnie od tego, czy uznamy je za korzystne, czy będziemy starali się je wygaszać. Dziecko na pewno nie prześpi całej nocy bez karmienia. Nie ma co na to liczyć. Co najmniej jedno karmienie zostanie wymuszone płaczem dziecka. Pozostaje jednak wciąż pytanie, czy powinniśmy dziecko zachęcać do jedzenia w nocy, czy tak jak można przeczytać w niektórych poradnikach, karmienie powinno się odbywać tylko w określonych godzinach i nie powinny być to godziny nocne.

Dlaczego nie w nocy?

Głosy przeciwko karmieniu w nocy podnoszone są głównie w związku z tym, że noc to nieodpowiednia pora do jedzenia. Ma to jak najbardziej zastosowanie w stosunku do osób dorosłych i starszych dzieci, ponieważ metabolizm w nocy wyraźnie zwalnia. W przypadku niemowląt coś takiego jednak bynajmniej nie ma miejsca, a do tego inaczej działa też organizm matki, o czym poniżej.

Drugi argument mówi o tym, że przespanie całej nocy jest ważne tak dla zdrowia matki, jak i dla samopoczucia dziecka. Sen to w końcu zdrowie. To oczywiście prawda, ale ponownie pojawia się tutaj jeszcze ważniejszy priorytet, którym jest odpowiednie odżywianie dziecka. Dziecko musi mieć pokarm przez cały czas i chociaż może go sporo zmagazynować w żołądku, to nie wystarczy na całą noc.

Dlaczego warto karmić w nocy?

Karmienie piersią w nocy powinno się odbywać co najmniej raz, a najlepiej dwa razy, ponieważ dziecko tego potrzebuje. U najmniejszych niemowląt porcja pokarmu starcza na około 3 godziny, co oznacza dwie nocne pobudki na karmienie (źródło). Dziecko będzie je też zresztą wymuszało, bo głód to najsilniejsze odczucie negatywne na tym etapie jego rozwoju.

Karmienie noworodka w nocy ma również istotne znaczenie dla prawidłowej laktacji. Produkcja mleka to proces złożony, który wymaga przygotowania i odpowiedniego rytmu. Jest on mocno skorelowany z zegarem biologicznym matki, ale co należy podkreślać, produkcja mleka jest najintensywniejsza w nocy. Jeśli mleko to nie będzie wykorzystywane, w naturalny sposób obniży się poziom laktacji w kolejnych godzinach, co może oznaczać nawet braki pokarmu w ciągu dnia. W sytuacjach skrajnych zalecane bywa nawet odciąganie nadmiaru mleka powstającego w nocy, by było gotowe do wykorzystania kolejnego dnia, kiedy laktacja może być ograniczona. Zazwyczaj nie jest to potrzebne, ale zdarzają się i takie przypadki.