Kamery termowizyjne: do czego służą?

Każde ciało, które ma temperaturę wyższą od 0 stopni K jest źródłem promieniowania podczerwonego. Jest ono dla nas niewidzialne. Kamery termowizyjne działają dzięki temu, że mogą to promieniowanie wykorzystać. Dane ciało ma różne cechy charakterystyczne, różni się także temperaturą. Są to czynniki, które wpływają na to jak silne jest emitowane przez nie promieniowanie podczerwone. Współczesne kamery termowizyjne zostały skonstruowane tak, aby mogły w pełni wykorzystać nowoczesne technologie. W efekcie promieniowanie podczerwone jest przez nie zamieniane na obraz temperaturowy. Nazywamy go termogramem. Elementem kamery termowizyjnej jest wyświetlacz; to na nim ukazuje się obraz. Ma on postać kolorowych izoterm. Punkty o tej samej temperaturze są na nim zaznaczone w tym samym kolorze.

Wykorzystanie kamer termowizyjnych

Kamery termowizyjne można wykorzystać w wielu dziedzinach. Są przydatne w tak wielu miejscach, że nie sposób wymienić ich wszystkich. Kamery termowizyjne wykorzystywane są między innymi w medycynie. Okazało się, że można je wykorzystać w diagnostyce chorób nowotworowych. Oddaj one ogromne przysługi także strażakom. Strażacy korzystają z kamer termowizyjnych, aby odnaleźć osoby, które znajdują się w mocno zadymionych pomieszczeniach czy innych objętych pożarem obszarach. Straż pożarna wykorzystuje kamery termowizyjne również do zlokalizowania ogniska pożaru. Coraz częściej kamery termowizyjne są jednym z elementów wchodzących w system ochrony zewnętrznej na przykład ważnych obiektów przemysłowych czy terenów wojskowych. Kamery termowizyjne mają wiele zalet. Jedną z nich jest to, że mogą wykryć ewentualne zagrożenie nocą lub w złych warunkach atmosferycznych.

Jakie są rodzaje kamer termowizyjnych?

Na rynku dostępne są kamery termowizyjne krótko – i długofalowe. Podział ten został dokonany z uwagi na zakres spektralny kamery. Z uwagi na różne możliwości zastosowania kamery termowizyjne dzielą się także na pomiarowe i obserwacyjne. Najbardziej nowoczesne kamery mają wbudowany aparat fotograficzny.

Dodaj komentarz