Co warto sprawdzić przed wysłaniem dziecka na obóz zimowy?

Obozy zimowe to coraz popularniejsza forma spędzania czasu podczas ferii dla dzieci i młodzieży. Dla nich to możliwość wyjechania z dużego miasta i spędzenia wolnego czasu wśród rówieśników, a dla rodziców furtka, gdzie zapewnią dziecku odpowiedni wypoczynek, a sami nie muszą rezygnować z dni urlopowych. Zanim jednak wsadzimy dziecko do autokaru, który powiezie je na obóz, sprawdźmy kilka ważnych szczegółów związanych z samym wypoczynkiem.

Przede wszystkim powinniśmy się dowiedzieć czy organizator posiada wszelkie odpowiednie dokumenty, które są niezbędnego do organizacji wypoczynku. O wszystkich pozwoleniach poinformuje nas Ministerstwo Edukacji Narodowej, na którego stronach jesteśmy w stanie sprawdzić, czy dany podmiot ubiegał się o organizacje wypoczynku zbiorowego, czy dostał takie pozwolenie i czy miejsce, gdzie ma przebywać nasze dziecko, zostało odpowiednio wcześniej zgłoszone, jako miejsce zbiorowego wypoczynku. Jeżeli tak, to mamy pewność, że sam ośrodek wypoczynkowy, gdzie będzie odbywał się obóz zimowy, został sprawdzony przez Sanepid oraz Straż Pożarną.

Powinniśmy też dowiedzieć się jakie kwalifikacje zawodowe posiadają osoby, które będą sprawować bezpośredni nadzór i opiekę nad naszym dzieckiem. Musimy pamiętać, że wychowawca obozowy musi mieć dokumenty poświadczający o przygotowaniu do pełnienia funkcji opiekuńczej. Powinno być to zaświadczenie przebytego kursu na wychowawcę kolonijnego, świadectwa ukończenia studiów nauczycielskich, uzyskanego stopnia w harcerstwie lub posiadania książeczki instruktora sportu. Drugim najważniejszym kryterium jest uzyskanie przez kandydata czy kandydatkę zaświadczenia o niekaralności z pieczęcią sądową, którego ważność wynosi rok. Ostatnim krokiem jest oczywiście sprawdzenie pojazdu, który ma zawieźć dzieci na obóz. Musimy mieć pełną świadomość, że każdy rodzic w każdym momencie ma prawo zażądać policyjnej kontroli autokaru i sprawdzenia stanu technicznego pojazdu. Policja zaś ma obowiązek wykonać na życzenie rodziców taką kontrolę i jeśli stwierdzone zostaną uchybienia w zakresie stanu technicznego autokaru lub uprawnień kierowcy, to odmówić zgody na przejazd.

Dowiedz się więcej na https://www.atas.pl/pl/obozyzimowe

Dodaj komentarz