Pirometry

Pirometry to z pewnością bardzo skomplikowane urządzenia, które w praktyce mierzą wyjątkowo nieskomplikowane zjawisko – temperaturę danego elementu. Czasami bywa to wyjątkowo trudne zadanie, ponieważ wysoka temperatura jest zjawiskiem niszczycielskim i podejście do przedmiotu o temperaturze kilkuset stopni Celsjusza może być zagrożeniem dla życia osoby, która podjęłaby się takiego zadania. Nietrudno zatem wywnioskować, że największą zaletą pirometru będzie możliwość wykonania pomiaru z bezpiecznej odległości.

Promieniowanie ciała doskonale czarnego

Wszystkie ciała stałe, ciecze i gazy, ogólnie materia, emituje promieniowanie zależne od temperatury materii. Jest to tak zwane promieniowanie ciała doskonale czarnego i pojawia się ono już w momencie przekroczenia temperatury zera bezwzględnego. Zakłada się, że na poziomie zera bezwzględnego promieniowanie to zanika.

Pirometr jest urządzeniem, które mierzy ilość tego promieniowania i albo, przy niskich temperaturach, ujmuje je w wartościach bezwzględnych i na tej podstawie podaje temperaturę, albo ujmuje je w wartościach względnych w stosunku do określonego źródła promieniowania, po czym podaje wynik na podstawie takiego porównania.

Rodzaje pirometrów

Mamy pirometry stacjonarne i pirometry przenośne, czyli takie, które pozwalają nam wycelować miernik na źródło ciepła i właściwie ocenić, jaka jest jego temperatura. Urządzenia stacjonarne jest najczęściej wykorzystywane w przemyśle, gdzie ma za zadanie kontrolować proces technologiczny zależny od temperatury. Jako przykłady można tutaj podać:

  • Przetwarzanie żywności;
  • Chłodnictwo;
  • Monitoring systemów klimatyzacyjnych i grzewczych;
  • Wykrywanie przeciągów i prądów cieplnych w budownictwie.

Wykorzystanie pirometrów bardzo rozpowszechniło się także w dziedzinie jaką jest medycyna. Możliwość wykonania pomiaru bez dotykania pacjenta oznacza, że znika jeden z czynników ryzyka przenoszenia się chorób oraz można zmniejszyć ilość pracy personelu poprzez rezygnację z regularnej dezynfekcji sprzętu medycznego.

Dodaj komentarz